Apocalyps en klimaatverandering: een angstaanjagend of hoopvol discours?

Op 23 augustus, tijdens het Didachè-Studiedagen Bijbel 2023 evenement van de KU Leuven met als thema "De Bijbel als bron van hoop en vertrouwen in donkere tijden," gaf Caroline Vander Stichele een academische presentatie getiteld “Apocalyps en klimaatverandering: een angstaanjagend of hoopvol discours?”

Download Presentation

Samenvatting


Hittegolven, bosbranden, overstromingen… Apocalyptische beelden zijn aan de orde van de dag. Steevast wordt verwezen naar klimaatverandering als oorzaak van deze verontrustende fenomenen, maar wat heeft de Apocalyps hiermee te maken? In het eerste deel van deze presentatie wordt aandacht besteed aan het Bijbelse boek Openbaring van Johannes, ook wel Apocalyps genoemd naar het eerste woord waarmee dit boek begint. Dit geschrift behoort tot het literaire genre van apocalyptische geschriften, waarin bepaalde geheimen worden onthuld of openbaar gemaakt. De opbouw van dit boek en de belangrijkste thema’s die erin aan bod komen worden voorgesteld. Er wordt ook stil gestaan de bedoeling van het boek als geheel. Vervolgens wordt nagegaan welke rol het boek Openbaring speelt in twee documenten die geschreven zijn in het licht van de huidige ecologische crisis. Het eerste document is de encycliek Laudato si’ (2015) waarin paus Franciscus oproept tot zorg voor de aarde die ons gemeenschappelijk huis is. Het tweede document is het boek Groene theologie (2019) van Trees van Montfoort waarin de Bijbel vanuit een ecologisch perspectief wordt benaderd. Tot slot worden enkele voorbeelden gepresenteerd die laten zien dat er verschillende manieren bestaan om vanuit een christelijk perspectief over klimaatverandering te spreken en dat de manier waarop erover gesproken wordt wel degelijk een verschil maakt.